Šta budući preduzetnik treba da zna?

Ako ste odlučili da se otisnete u preduzetničke vode, imam za vas nekoliko korisnih saveta (jer sam, u međuvremenu, završila i kurs za preduzetnike – čovek se uči dok je živ). Negde sam pročitala savet za start-up: Recite svojim kupcima šta radite, kako to može da im pomogne i zašto je to dobro za njih! Znači: ŠTA, KAKO I ZAŠTO! Najbitnija odlika preduzetnika je da osmišljava rešenja za novonastale situacije (promene, ograničenja…).

Mnogi u sebi mogu probuditi preduzetnika, čak i ako toga nisu svesni. Da li će taj preduzetnik biti uspešan ili ne zavisi od niza faktora. Najvažnije je dobro osmisliti čitav koncept. Pre ulaska u bilo kakav biznis, detaljno analizirajte tržište, estimirajte sve bitne parametre i isplanirajte ceo tok rada od početka do kraja. Naravno, možete primeniti i drugačiji pristup – započnete biznis, pa usput otkrivate šta je sve potrebno i gde grešite, ali to je neizvesnija i skuplja varijanta. U principu, sve je neizvesno, čak i kada sve unapred pripremite i osmislite, ali sa prvom opcijom minimizirate rizik.

Pred vama je mali test vašeg preduzetničkog duha. Probajte da odgovorite na sledeća pitanja.

ŠTA plasirate – proizvod ili uslugu?

– Preispitajte sebe. Šta želite i volite da radite i u čemu ste dobri? To je vizija, i odrediće strategiju za dalje. Setite se: „Radite ono što volite i nećete raditi nijedan dan.“

– Preispitajte okruženje. Saznajte šta izaziva najveću pažnju kupaca. Identifikujte svoje najveće konkurente. Prikupite i obradite sve relevantne podatke i ukrstite ih za krajnji zaključak (izvori mogu biti stručna literatura, potencijalni kupci, internet). Napravite Strength Weakness Opportunities Threats analizu.

– Definišite proizvod. Koja je njegova upotrebna vrednost? Koji je potencijal? Šta bi bio vaš Unique Selling Proposition u odnosu na konkurenciju? Ne morate da budete prvi u nekoj oblasti, već da budete bolji od drugih „Everything you can do, I can do better!“ Morate se razlikovati dovoljno da kupci baš kod vas požele da se snabdevaju. Ideje i kreativnost su ono što nas razlikuje i daje pravi rezultat.

KOME se obraćate?

– Ko je vaša ciljna grupa? Ko će kupovati vaš proizvod? Uspešan i veliki biznis zasniva se na tome da su vam kupci nepoznate osobe, ali morate znati njihov profil (godine starosti, gde žive, kako žive…). Ne samo na početku već i tokom procesa i nakon konzumiranja proizvoda ili usluge, treba pratiti zadovoljstvo potrošača i kontinuirano unapređivati svoju delatnost. Kada prodate proizvod, to nije kraj – to je novi početak, jer da biste imali održiv biznis, neophodni su ponovna kupovina i lojalni kupci.

Marketing mix 4P (product, price, place, promotion). Optimalan marketing mix se priprema za specifičnu ciljnu grupu. U zavisnosti od ciljne grupe, možete imati premium ili bazičan proizvod. U moru ponuda, neophodno je da se oglašavate i istaknete ono po čemu ste bolji, bar u početku. Promocija je kao mreža metroa. Vaši kupci uglavnom nemaju jedan kanal komunikacije koji im služi za informisanje. Navike ljudi su različite. Zato treba kombinovati razne kanale i proveravati efekte. Šta vam daje najbolji ROI (Return on Investment)?

KAKO sprovesti u delo?

– Kako planirate da plasirate robu/uslugu – direktno ili preko posrednika? Da li je posrednik spreman na saradnju i pod kojim uslovima? Da li vam se to isplati?

– Kako ćete organizovati proces rada? Da li možete da obezbedite kontinuirano snabdevanje sirovinama?

– Kako ćete obezbediti kontinuiran kvalitet proizvoda i usluga? Da li imate dovoljan kapacitet?

– Kako planirati rast ukoliko se ideja pokaže uspešnom? Kako se transformisati ukoliko se ukaže potreba za promenom i kakva je mogućnost prilagođavanja?

KOLIKO će sve to koštati?

– Koliko će novca biti potrebno? Koliko morate da uložite u opremu? Da li imate finansijska sredstva za početak (iz sopstvenih ili pozajmljenih izvora)?

– Koliko novca treba da imate za život i finansiranje biznisa dok ne postanete likvidni? Kada ćete početi sa ostvarivanjem profita (prelomna tačka rentabiliteta)?

– Koliko ste potencijalnih kupaca planirali na dnevnom nivou? Da li je to dovoljan prihod za kratkoročno i dugoročno planiranje?

Finalno pitanje je: da li se isplati ulaziti u realizaciju ove ideje?

Uspešan biznis počinje i završava se novcem. Ono što je najvažnije jeste da budete likvidni. Kada se upustite u avanturu zvanu „preduzetnik“, morate znati da istog momenta počinju obaveze i troškovi prema državi. Radili ili ne, imali kupce ili ne, moraćete da plaćate porez. Evo nekoliko ključnih preporuka od ljudi koji su se već oprobali u privatnom biznisu i napravili greške, iz kojih mi možemo učiti.

– Novčani tokovi – bitno je planiranje i redovno praćenje priliva i odliva sredstava.

  • Prvo platite dugove državi i dobavljačima, pa investirajte.
  • Kupcima ne prodajte na odloženo.
  • Dobavljačima ne plaćajte avansno.

– Razgranata prodajna mreža – trudite se da imate što više kupaca, ne vezujte se samo za one velike – i mali su bitni, jer vam omogućavaju nezavisnost i sigurnost.

– Zalihe sirovina i gotovih proizvoda – pratite ih i držite na optimumu, jer su prevelike zalihe zarobljen novac, a premale propuštena prodaja ili odlaganje proizvodnje.

– Inovacija – uvek razmišljajte o tome kako možete da unapredite proizvod, proces, organizaciju, marketing…

– Budite fer prema svima i vratiće vam se kada se najmanje nadate.

Uvek poštujte neprikosnoveno pravilo: radi posao najbolje što možeš. Istina je vrlo jednostavna – budite iskreni u kvalitetu i odnosu prema potrošaču/klijentu, i on će biti lojalan brendu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest